Data Protection Commissioner


Cosaint Sonraí

Baineann cosaint sonraí le do cheart bunúsach ar phríobháideacht. Is féidir leat rochtain a dhéanamh ar shonraí fút féin agus iad a cheartú. Caithfidh na daoine sin a choinníonn sonraí fút prionsabail chosanta sonraí a chomhlíonadh. Tugann an láithreán seo faisnéis ar chearta an duine aonair agus ar fhreagrachtaí eagraíochtaí. Tugtar treoir duit freisin faoin tslí a fheidhmíonn na cearta agus na freagrachtaí i staideanna praiticiúla éagsúla ar nós, mar shampla, san áit oibre nó teilifís chiorcaid iata (CCTV) a úsáid. Tá súil agam go mbainfidh tú leas as an láithreán gréasáin seo agus beidh m’oifig sásta cúnamh a thabhairt i gcónaí.

Helen Dixon
An Coimisinéir Cosanta Sonraí